Felhasználási feltételek


Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az ERVIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40., adószám: 20973740-2-05), mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett webbolt használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve! Jelen dokumentum alapján a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).


Szolgáltató adatai:

ERVIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Székhelye: 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40

Telephelye: 3800 Szikszó, Miskolci út 4.,

Adószám: 20973740-2-05

Cégjegyzékszám: 05-06-011679

Képviselője: Győrffi Dezsőné ügyvezető

Ügyfélszolgálat: 3800 Szikszó, Miskolci út 4.

Tel.: +36 (46) 596-271 (munkanapokon 8-16 óráig hívható)

Fax:+36 (46) 596-270 (0-24 óráig)

Email ügyfélszolgálat: ervik@gyesgy.hu

A szerződés nyelve: magyar


Alapvető rendelkezések

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruáz internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.


Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, semmilyen formában nem adja azokat tovább, köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény) rendelkezései szerint eljárni. A Fogyasztók adatait Szolgáltató kizárólag saját számlázása és könyvelése dokumentálására használja. A szállításhoz szükséges adatok a szállítás és átadásra kerülnek a szállítócégnek (Magyar Posta Zrt.) A szállítóvállalat szerződésben vállalja az adatok bizalmas kezelését. Az adatok kezelésekor Szolgáltató az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Az ügyfél rögzített adatait írásos kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük. (Ez alól kivételt képeznek azok a számlaadatok [számlák tőpéldányai], amelyek megőrzését számviteli jogszabály teszi kötelezővé.) A szerződés nem kerül iktatásra, az a későbbiekben nem visszakereshető. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik. A szerződéseket és a személyes adatokat Szolgáltató magyar nyelven tárolja, megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri el a Fogyasztótól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kiszállításához szükségesek (pl. postai feladás). A honlap működtetése során a Szolgáltató olyan általános információkhoz juthat, amelyek segítségével – a megvásárolt termékek és a látogatások céljának összegyűjtésével – lehetővé válik a honlap folyamatos fejlesztése a vásárlói igények minél teljesebb kielégítése érdekében. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Fogyasztó valamely harmadik személy jogait megsérti vagy a megrendelés során vagy egyéb úton jogszabályt sértő módon más személyes adatait használja, vagy az adatvédelmi szabályokat megszegi, a Szolgáltató megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Szolgáltató az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása érdekében.


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A www.ervik.hu, weblapon (a továbbiakban: weblap) megjelenített árucikkek weblapon keresztül vagy telefonon, faxon, e-mailen, levélben rendelhetők meg. A weblapon szereplő termékek ára bruttó összegű, így azok a felszámított áfát is tartalmazzák. A termék ára nem tartalmazza a szállítás, postázás díját. A szállítási, postázási költségekről az ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet.


A rendelés menete

Érvényes rendelést Ön csak regisztráció után, a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel. A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Természetesen lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, így akár ajándékot is küldhet áruházunkból. A regisztrációt megelőzően, vagy követően kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket. Itt választhat fizetési és szállítási módot. A „Költségvetési szabályzatok”, Költségvetési kontroll szabályzatok „Vállalkozási szabályzatok”, „Egyéb kiadványok” menüpontok alatt a „KOSÁR” jelre kattintva a termék a kosárba helyezhető. A kosár tartalma „KOSÁR” menüpont segítségével érhető el. Itt van lehetőség megtekinteni, módosítani a kosár tartalmát, illetve adott esetben törölni egy-egy tételt, vagy a kosár teljes tartalmát kiüríeni. Amennyiben további terméket kíván a kosarába helyezni, ezt a „Költségvetési szabályzatok”, „Vállalkozási szabályzatok”, „Szakkönyvek” menüpontok választásával teheti meg, az adott kiadvány melletti kosár gomb megnyomásával. Amennyiben további kiadványt már nem kíván vásárlásra kijelölni, és a kosár tartalmát rendben találja, úgy a „Megrendel” gombra majd a „Tovább” gombra kattintva választhat fizetési és szállítási módot. Miután a megrendelés feldolgozása megtörtént 48 órán belül a megadott e-mail címre küldünk egy visszaigazolást, és ezt követően kerül sor a termék kiszállítására.


A megrendelés feldolgozása és a teljesítés

A megrendelések feldolgozása munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–12 óráig, így legkésőbb a megrendelés leadását követő első munkanapon megtörténik. A kiadványokat megrendelés esetén 5 munkanapon belül postázzuk. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron a a megrendelést 3 héten belül teljesítjük. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelnek. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ebben az esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a vételár visszautalásra kerül az összeg küldőjének számlájára. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Vasárnap és ünnepnapokon irodánk zárva tart, a Magyar Posta Zrt. is munkaidőben kézbesít, ezért célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol munkaidőben át tudja venni a csomagot. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Fogyasztót azonnal tájékoztatni, valamint Fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.


Szállítási és fizetési módok

Kiszállítás: a terméket a Magyar Posta szállítja ki az Ön által megadott szállítási címre. Amennyiben a megrendelés során a készpénzes fizetési módot választotta, akkor a terméket készpénzzel a kézbesítőnél kell kiegyenlíteni (posta- és kezelési költséggel növelt vételár), ha azonban az átutalásos fizetési módot választotta, akkor a csomagban lévő számla alapján utalja el az összeget. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a küldeményt átvételkor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a termékeken esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.


Elállás joga

Kiszállítás: a terméket a Magyar Posta szállítja ki az Ön által megadott szállítási címre. Amennyiben a megrendelés során a készpénzes fizetési módot választotta, akkor a terméket készpénzzel a kézbesítőnél kell kiegyenlíteni (posta- és kezelési költséggel növelt vételár), ha azonban az átutalásos fizetési módot választotta, akkor a csomagban lévő számla alapján utalja el az összeget. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a küldeményt átvételkor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a termékeken esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.


Garancia

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A visszapostázás költségei ebben az esetben a Fogyasztót terhelik. Az elállásról a Fogyasztónak egyszerű nyilatkozatot szükséges mellékelnie, amely tartalmazza az árucikk átvételének időpontját, a Fogyasztó nevét, címét – és aláírását, amennyiben azt papír alapon küldi meg – továbbá a kifejezett elállási nyilatkozatát. Az elállást indokolni nem kell. A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a hang- és képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányára vonatkozóan abban az esetben, amennyiben a csomagolást felbontotta.


Panaszkezelés

A Szolgáltató szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Fogyasztónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el. A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz köteles csatolni a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerint kiállított jegyzőkönyvet is. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Fogyasztót a jogorvoslati lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület székhelye: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; e-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu; tel.: (46) 501-091, 501-870.


Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Fogyasztó és Szolgáltató jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

Ön e szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint indoklás nélkül elállhat. Az elállási határidő a termék átvételétől számított 14 nap. Ha elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, faxon, vagy elektronikus levél útján) az alábbi címre: ERVIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Szolgáltató), 3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.., fax: (46)-596-270, e-mail: ervik@gyesgy.hu. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt juttatja el a fenti címek egyikére elállási nyilatkozatát. Elállás esetén Ön köteles a terméket, annak átvételétől számított 14 napon belül visszajuttatni a ERVIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. címére sérülésmentes, hiánytalan tartalmú (adathordozó esetén bontatlan külső fóliacsomagolás) állapotban valamint a számlát vagy annak másolatát. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy a vételárat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni Önnek. Szolgáltató köteles az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Kifejezett kérése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Ön viseli. Amennyiben Szolgáltatóhoz az árucikk nem sérülésmentes állapotban (CD bontatlan fóliacsomagolásban, könyv gyűrődésmentes, szakadásmentes stb.) érkezik vissza, így Szolgáltató kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A termék megérkezésekor a Szolgáltató ellenőrzi annak sértetlenségét. A vitás esetek elkerülése érdekében a visszaküldött terméket tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképfelvételt készít. Amennyiben Ön postai úton kívánja eljuttatni a visszaküldésre szánt terméket, kérjük, hogy a csomagot „értéknyilvánítással” adja fel! A termék visszaküldésének költsége Önt terheli. Kérjük, hogy a terméket NE utánvéttel terhelt csomagban küldje vissza, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni! A vásárlástól való elállási jog esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó.

Köszönöm, megértettem.