Webáruház

Kategóriák


Költségvetési szabályzatok (összes)

CD - 2023

A költségvetési szabályzat minták CD több mint 40 db szabályzat- és rendelet mintát tartalmaznak a 2023-tól hatályos jogszabályi előírások szerint, az önkormányzatok és költségvetési szervek számára.

A szabályzat minták megrendelhetők külön-külön és egyben is!

A szabályzatok évenkénti frissítése jelentős kedvezménnyel vásárolható meg.

Költségvetési kontroll szabályzatok (összes)

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Belső kontrollrendszer szabályzat + vezetői nyilatkozat
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
Integrált kockázatkezelés eljárásrendje
Ellenőrzési nyomvonal
Kockázatelemzés (esettanulmány)
Nyomon követés (monitoring)
Kockázatbecslés

Hogyan készítsünk jó költségvetést és zárszámadást?

Könyv - 2023

A 370 oldalt meghaladó könyv elsősorban gyakorlati szakemberek számára készült, de az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a kiadvány iránt a döntést hozó képviselő-testületi tagok részéről is. A kiadványhoz kapcsolódóan CD lemez is készült – mely Word és Excel formátumban – 30 db iratmintát tartalmaz. A CD lemezen található minták tetszés szerint bővíthetők, szűkíthetők. 2023-tól megújult változatban készült Excel táblák segítséget nyújtanak a költségvetési rendelet, rendeletmódosítás, előirányzat nyilvántartás, időközi tájékoztatók (beszámoló) és a zárszámadás elkészítéséhez.

CD LEMEZT KÜLÖN KELL MEGVÁSÁROLNI!

Vagyonnyilatkozat-tételi, ajándékok elfogadásának, közérdeku bejelentések, panaszok szabályzat mintái

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata
Vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat
Az önkormányzati képviselők és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó
Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzata

Vagyonnyilatkozat-tételi, ajándékok elfogadásának, közérdeku bejelentések, panaszok szabályzat mintái (többségi állami-, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére)

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata
Vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat
Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzata

Kontroll szabályzatok (köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére)

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Belső ellenőrzési kézikönyv
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
Integrált kockázatkezelés eljárásrendje
Ellenőrzési nyomvonal
Belső kontrollrendszer szabályzat
Vezetői nyilatkozat
Önellenőrző kérdések a vezetői nyilatkozathoz
Kockázatelemzés (esettanulmány)
Nyomon követés (monitoring)
Kockázatbecslés
A szabályzatok évenkénti frissítése jelentős kedvezménnyel vásárolható meg.

Kontroll szabályzatok kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek részére

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Belső kontrollrendszer szabályzat
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
Integrált kockázatkezelés eljárásrendje
Ellenőrzési nyomvonal
Kockázatelemzés (esettanulmány)
Nyomon követés (monitoring)
Kockázatbecslés
A szabályzatok évenkénti frissítése jelentős kedvezménnyel vásárolható meg.

Pénzügyi-számviteli szabályzatok vállalkozások részére

CD - 2023

A vállalkozási szabályzat minták CD több mint 20 db szabályzat mintát tartalmaz a 2023-tól hatályos jogszabályi előírások szerint.
A szabályzat minták megrendelhetők külön-külön és egyben is!
A szabályzatok évenkénti frissítése jelentős kedvezménnyel vásárolható meg.

Költségvetési szabályzatok (összes)

CD - 2023

A költségvetési szabályzat minták CD több mint 40 db szabályzat- és rendelet mintát tartalmaznak a 2023-tól hatályos jogszabályi előírások szerint, az önkormányzatok és költségvetési szervek számára.

A szabályzat minták megrendelhetők külön-külön és egyben is!

A szabályzatok évenkénti frissítése jelentős kedvezménnyel vásárolható meg.

Költségvetési kontroll szabályzatok (összes)

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Belső kontrollrendszer szabályzat + vezetői nyilatkozat
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
Integrált kockázatkezelés eljárásrendje
Ellenőrzési nyomvonal
Kockázatelemzés (esettanulmány)
Nyomon követés (monitoring)
Kockázatbecslés

Hogyan készítsünk jó költségvetést és zárszámadást?

Könyv - 2023

A 370 oldalt meghaladó könyv elsősorban gyakorlati szakemberek számára készült, de az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a kiadvány iránt a döntést hozó képviselő-testületi tagok részéről is. A kiadványhoz kapcsolódóan CD lemez is készült – mely Word és Excel formátumban – 30 db iratmintát tartalmaz. A CD lemezen található minták tetszés szerint bővíthetők, szűkíthetők. 2023-tól megújult változatban készült Excel táblák segítséget nyújtanak a költségvetési rendelet, rendeletmódosítás, előirányzat nyilvántartás, időközi tájékoztatók (beszámoló) és a zárszámadás elkészítéséhez.

CD LEMEZT KÜLÖN KELL MEGVÁSÁROLNI!

Vagyonnyilatkozat-tételi, ajándékok elfogadásának, közérdeku bejelentések, panaszok szabályzat mintái

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata
Vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat
Az önkormányzati képviselők és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó
Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzata

Vagyonnyilatkozat-tételi, ajándékok elfogadásának, közérdeku bejelentések, panaszok szabályzat mintái (többségi állami-, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére)

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata
Vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat
Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzata

Kontroll szabályzatok (köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére)

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Belső ellenőrzési kézikönyv
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
Integrált kockázatkezelés eljárásrendje
Ellenőrzési nyomvonal
Belső kontrollrendszer szabályzat
Vezetői nyilatkozat
Önellenőrző kérdések a vezetői nyilatkozathoz
Kockázatelemzés (esettanulmány)
Nyomon követés (monitoring)
Kockázatbecslés
A szabályzatok évenkénti frissítése jelentős kedvezménnyel vásárolható meg.

Kontroll szabályzatok kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek részére

CD - 2023

A CD a következő szabályzatokat és dokumentumokat tartalmazza
Belső kontrollrendszer szabályzat
Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
Integrált kockázatkezelés eljárásrendje
Ellenőrzési nyomvonal
Kockázatelemzés (esettanulmány)
Nyomon követés (monitoring)
Kockázatbecslés
A szabályzatok évenkénti frissítése jelentős kedvezménnyel vásárolható meg.

Pénzügyi-számviteli szabályzatok vállalkozások részére

CD - 2023

A vállalkozási szabályzat minták CD több mint 20 db szabályzat mintát tartalmaz a 2023-tól hatályos jogszabályi előírások szerint.
A szabályzat minták megrendelhetők külön-külön és egyben is!
A szabályzatok évenkénti frissítése jelentős kedvezménnyel vásárolható meg.

Számviteli politika

CD - 2023

Eszközök és források értékelési szabályzata

CD - 2023

Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

CD - 2023

Pénzkezelési szabályzat

CD - 2023

Önköltségszámítási szabályzat

CD - 2023

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata

CD - 2023

Számlarend (önkormányzati)

CD - 2023

Számlarend (intézményi)

CD - 2023

Bizonylati szabályzat + bizonylati album

CD - 2023

Gazdálkodási ügyrend (polgármesteri hivatali)

CD - 2023

Gazdálkodási ügyrend (intézményi)

CD - 2023

Szervezeti és Működési Szabályzat (intézmények részére)

CD - 2023

Szervezeti és Működési Szabályzat (önkormányzati testületek részére)

CD - 2023

Szervezeti és Működési Szabályzat (polgármesteri hivatalok részére)

CD - 2023

Gazdálkodási szabályzat (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítés igazolás rendjének szabályzata)

CD - 2023

Beszerzések lebonyolításának szabályzata

CD - 2023

Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata

CD - 2023

Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

CD - 2023

Reprezentációs szabályzat

CD - 2023

Gépjárművek igénybevételének, használatának és költségelszámolásának szabályzata

CD - 2023

Vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata

CD - 2023

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata

CD - 2023

Közbeszerzési szabályzat

CD - 2023

Iratkezelési szabályzat

CD - 2023

Közszolgálati szabályzat

CD - 2023

Közszolgálati adatvédelmi szabályzat

CD - 2023

Etikai kódex (köztisztviselői)

CD - 2023

Etikai kódex (közalkalmazotti)

CD - 2023

Uniós támogatás pénzügyi bonyolításának, elszámolásának szabályzata

CD - 2023

Biztonsági szabályzat minősített adatok védelmére

CD - 2023

Önellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos feladatok szabályzata

CD - 2023

Munkaköri feladatok átadás-átvételének szabályzata

CD - 2023

Rendelet minta államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére önkormányzatok részére

CD - 2023

Készpénzfizetés esetei rendeletminta önkormányzatok részére

CD - 2023

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv önkormányzatok részére

CD - 2023

Vagyonrendelet (önkormányzatok részére)

CD - 2023

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat meghatározó rendelet (rendeletminta önkormányzatok részére)

CD - 2023

Illetménykiegészítés megállapítása (rendeletminta önkormányzatok részére)

CD - 2023

Munkaköri leírások, alapító okirat, munkamegosztási megállapodás minta

CD - 2023

Önkormányzati társulások iratmintái

CD - 2023

Hogyan készítsünk jó költségvetést és zárszámadást? (Önkormányzat)

CD - 2023

Hogyan készítsünk jó költségvetést és zárszámadást? (Társulás)

CD - 2023

Számviteli politika

CD - 2023

Eszközök és források értékelési szabályzata

CD - 2023

Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

CD - 2023

Pénzkezelési szabályzat

CD - 2023

Önköltségszámítási szabályzat

CD - 2023

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata

CD - 2023

Számlarend

CD - 2023

Bizonylati szabályzat + bizonylati album

CD - 2023

Szervezeti és Működési Szabályzat

CD - 2023

Kiegészítő melléklet (éves beszámolóhoz)

CD - 2023

Word és Excel

Kiegészítő melléklet (egyszerűsített éves beszámolóhoz)

CD - 2023

Word és Excel

Belső ellenőrzési szabályzat

CD - 2023

Határozatok könyve

CD - 2023

Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata

CD - 2023

Közhasznúsági melléklet

CD - 2023

Tagjegyzék

CD - 2023

Gépjárművek igénybevételének, használatának és lebonyolításának szabályzata

CD - 2023

Közbeszerzési szabályzat

CD - 2023

Iratkezelési szabályzat

CD - 2023

Önellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos feladatok szabályzata

CD - 2023